Thursday, 29 September 2011

HATI ASAS PERGAULAN


Dalam kehidupan, manusia tidak dapat lari dari pergaulan rakan dan
taulan. Asas utama yang menjadi kunci adalah hati yang menjadi peranan
penting dalamjiwa dan kehidupan Muslim untuk menegak iman yang kuat serta
jati diri yang berasaskan ketakwaan kepada Allah serta mengingati-Nya dengan
berzikir dan berselawat kepada Rasulullah sepanjang masa.
Firman Allah dalam surah al-Anfal 8, ayat 2 menyentuh kepentingan hati:
‘Sesunguhnya orang orang beriman itu apabila mereka menyebut Allah terasa
gementarlah hati-hati mereka.’
Iman menunjukkan keikhlasan hati yang sihat akan membuahkan
keimanan yang kuat dan akan membawa kepada jiwa yang bersih serta fikiran
yang bernas dan menampakkan keikhlasan dalam pergaulan.
Hati membayangkan keikhlasan iman seseorang berdasarkan apa yang
diungkapkan oleh lidah atau gerak geri dan tingkah laku dalam pergaulan
harian, ini sudah dapat difahami bahawa itu adalah kehendak hati walaupun
tiada sebarang penjelasan melalui percakapan.
Sekiranya hati sentiasa sihat pergaulan dan persahabatan sentiasa mesra
dan bahagia. Sebaliknya andai hati tidak sihat maka tidak ada tolak ansur dalam
pergaulan. Setiap tindakan sudah ketara tidak ikhlas dan boleh membawa
kepada munafik disebabkan sering kali berbohong dan berdolak dalik mencari
helah bagi melindung diri dari penipuan.
Begitulah peranan hati dalam menjalani kehidupan di dunia ini, tetapi
setiap insan sering kali melupai bahawa segala tindakan di dunia ini adalah
Adab Pergaulan Menurut Dalil Al-Quran Dan Al-Sunnah
4
penentuan habuan yang akan sampai di antara dua persimpangan di hari
pembalasan sama ada baik atau buruk, ke syurga atau neraka. Malangnya jalan
yang dilalui dalam kehidupan setiap insan sentiasa melalaikan kecuali yang
beriman. Lantaran itu Rasulullah sentiasa memberi peringatan terhadap
umatnya melalui sabda baginda:
‘Kasihilah olehmu akan saudara kamu seperti mana kamu kasih kepada diri kamu
sendiri.’

Tuesday, 27 September 2011

TAUBAT


قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق
آدمى، فلها ثلاثة شروط:
أحدها : أن يقلع عن المعصية.
والثانى: أن يندم على فعلها.
والثالث: أن يعزم أن لا يعود إليها أبدًا. فإن ُفقد أحد الثلاثة لم تصح توبته.وإن كانت المعصية
تتعلق بآدمى فشروطها أربعة: هذه الثلاثة، وأن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت ما ً لا أو نحوه
رده إليه، وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها.
ويجب أن يتوب من جميع الذنوب ، فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك
الذنب، وبقى عليه الباقى. وقد تظاهرت دلائل الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة على وجوب
التوبة:
قال الله تعالى: }وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون{ ((النور: 31 )) وقال تعالى:
}استغفروا ربكم ثم توبوا إليه{ ((هود: 3)) وقال تعالى:} يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة
.(( نصوحًا{ ((التحريم: 8
Para alim-ulama berkata:
"Mengerjakan taubat itu hukumnya wajib dari segala macam dosa. Jikalau
kemaksiatan itu terjadi antara seseorang hamba dan antara Allah Ta'ala saja, yakni tidak ada
hubungannya dengan hak seseorang manusia yang lain, maka untuk bertaubat itu harus
menetapi tiga macam syarat, yaitu: Pertama hendaklah menghentikan sama sekali-seketika
itu juga -dari kemaksiatan yang dilakukan, kedua ialah supaya merasa menyesal kerana telah
melakukan kemaksiatan tadi dan ketiga supaya berniat tidak akan kembali mengulangi
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
21
perbuatan maksiat itu untuk selama-lamanya. Jikalau salah satu dari tiga syarat tersebut di
atas itu ada yang ketinggalan maka tidak sahlah taubatnya.
Apabila kemaksiatan itu ada hubungannya dengan sesama manusia, maka syaratsyaratnya
itu ada empat macam, yaitu tiga syarat yang tersebut di atas dan keempatnya ialah
supaya melepas-kan tanggungan itu dari hak kawannya. Maka jikalau tanggungan itu
berupa harta atau yang semisal dengan itu, maka wajiblah mengembalikannya kepada yang
berhak tadi, jikalau berupa dakwaan zina atau yang semisal dengan itu, maka hendaklah
mencabut dakwaan tadi dari orang yang didakwakan atau meminta saja pengampunan
daripada kawannya dan jikalau merupakan pengumpatan, maka hendaklah meminta
penghalalan yakni pemaafan dari umpatannya itu kepada orang yang diumpat olehnya.
Seseorang itu wajiblah bertaubat dari segala macam dosa, tetapi jikalau seseorang itu
bertaubat dari sebagian dosanya, maka taubatnya itupun sah dari dosa yang dimaksudkan
itu, demikian pendapat para alim-ulama yang termasuk golongan ahlulhaq, namun saja
dosa-dosa yang lain-lainnya masih tetap ada dan tertinggal - yakni belum lagi ditaubati.
Sudah jelaslah dalil-dalil yang tercantum dalam Kitabullah, Sunnah Rasulullah s.a.w.
serta ijma' seluruh ummat perihal wajibnya mengerjakan taubat itu.
Allah Ta'ala berfirman:
"Dan bertaubatlah engkau semua kepada Allah, hai sekalian orang Mu'min, supaya engkau
semua memperoleh kebahagiaan." (an-Nur: 31)
Allah Ta'ala berfirman lagi:
"Mohon ampunlah kepada Tuhanmu semua dan bertaubatlah kepadaNya." (Hud: 3)
Dan lagi firmanNya:
"Hai sekalian orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nashuha -
yakni yang sebenar-benarnya." (at-Tahrim: 8)
Keterangan:
Taubat nashuha itu wajib dilakukan dengan memenuhi tiga macam syarat
sebagaimana di bawah ini, yaitu:
(a) Semua hal-hal yang mengakibatkan diterapi siksa, kerana berupa perbuatan
yang dosa jika dikerjakan, wajib ditinggalkan secara sekaligus dan tidak diulangi lagi.
(b) Bertekad bulat dan teguh untuk memurnikan serta membersihkan diri sendiri
dari semua perkara dosa tadi tanpa bimbang dan ragu-ragu.
(c) Segala perbuatannya jangan dicampuri apa-apa yang mungkin dapat
mengotori atau sebab-sebab yang menjurus ke arah dapat merusakkan taubatnya itu.
13- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "والله إني
لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة " ((رواه البخاري)).
13. Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Demi Allah, sesungguhnya saya itu niscayalah memohonkan pengampunan kepada
Allah serta bertaubat kepadaNya dalam sehari lebih dari tujuh puluh kali." (Riwayat Bukhari)
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
22
14- وعن الأغر بن يسار المزنى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ياأيها
الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإنى أتوب في اليوم مائه مرة" ((رواه مسلم)).
14. Dari Aghar bin Yasar al-Muzani r.a. katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Hai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah dan mohonlah pengampunan
daripadaNya, kerana sesungguhnya saya ini bertaubat dalam sehari seratus kali."
(Riwayat Muslim)
15- وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصارى خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على
بعيره وقد أضله في أرض فلاة " ((متفق عليه)).
وفى رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض
فلاة، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، وقد أيس
من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو ا، قائمة عنده ، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح:
اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح".
15. Dari Abu Hamzah yaitu Anas bin Malik al-Anshari r.a., pelayan Rasulullah s.a.w.,
katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Niscayalah Allah itu lebih gembira dengan taubat hambaNya daripada gembiranya
seseorang dari engkau semua yang jatuh di atas untanya dan oleh Allah ia disesatkan di
suatu tanah yang luas." (Muttafaq 'alaih)
Dalam riwayat Muslim disebutkan demikian:
"Niscayalah Allah itu lebih gembira dengan taubat hambaNya ketika ia bertaubat
kepadaNya daripada gembiranya seseorang dari engkau semua yang berada di atas
kendaraannya - yang dimaksud ialah untanya - dan berada di suatu tanah yang luas,
kemudian menyingkirkan kendaraannya itu dari dirinya, sedangkan di situ ada makanan
dan minumannya. Orang tadi lalu berputus-asa. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon
terus tidur berbaring di bawah naungannya, sedang hatinya sudah berputus asa sama sekali
dari kendaraannya tersebut. Tiba-tiba di kala ia berkeadaan sebagaimana di atas itu,
kendaraannya itu tampak berdiri di sisinya, lalu ia mengambil ikatnya. Oleh sebab sangat
gembiranya maka ia berkata: "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah TuhanMu".
Ia menjadi salah ucapannya kerana amat gembiranya."
Keterangan:
Jadi kegembiraan Allah Ta'ala di kala mengetahui ada hambaNya yang bertaubat itu
adalah lebih sangat dari kegembiraan orang yang tersebut dalam ceritera di atas itu.
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
23
16- وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعرى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى
تطلع الشمس من مغرا" ((رواه مسلم)).
16. Dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari r.a., dari Nabi s.a.w., sabdanya:
"Sesungguhnya Allah Ta'ala itu membeberkan tanganNya - yakni kerahmatanNya -di
waktu malam untuk menerima taubatnya orang yang berbuat kesalahan di waktu siang dan
juga membeberkan tanganNya di waktu siang untuk menerima taubatnya orang yang
berbuat kesalahan di waktu malam. Demikian ini terus menerus sampai terbitnya matahari
dari arah barat - yakni di saat hamper tibanya hari kiamat, kerana setelah ini terjadi, tidak
diterima lagi taubatnya seseorang." (Riwayat Muslim)
17- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من تاب قبل أن
تطلع الشمس من مغرا تاب الله عليه" ((رواه مسلم)).
17. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda: "Barangsiapa
bertaubat sebelum matahari terbit dari arah barat, maka Allah menerima taubatnya orang
itu." (Riwayat Muslim)
Keterangan:
Uraian dalam Hadis di atas sesuai dengan firman Allah dalam al-Quran al-Karim,
surat Nisa', ayat 18 yang berbunyi:
"Taubat itu tidaklah diterima bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan, sehingga di kala
salah seorang dari mereka itu telah didatangi kematian - sudah dekat ajalnya dan ruhnya sudah di
kerongkongan - tiba-tiba ia mengatakan: "Aku sekarang bertaubat."
18- وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال: " إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر" ((رواه الترمذي وقال: حديث
حسن)).
18. Dari Abu Abdur Rahman yaitu Abdullah bin Umar bin al-Khaththab radhiallahu
'anhuma dari Nabi s.a.w., sabdanya:
"Sesungguhnya Allah 'Azzawajalla itu menerima taubatnya seseorang hamba selama
ruhnya belum sampai di kerongkongannya - yakni ketika akan meninggal dunia."
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan.
19- وعن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين
فقال: ما جاء بك يازر؟ فقلت: ابتغاء العلم، فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضي
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
24
بما يطلب، فقلت: من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فجئت أسألك: هل سمعته يذكر في
ذلك شيئًا؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرًا- أو مسافرين- أن لا نترع خفافنًا ثلاثة أيام
ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. فقلت: سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابى
بصوت له جهورى: يا محمد، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوًا من صوته: "هاؤم"
فقلت له: ويحك اغضض من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد يت عن هذا!
فقال: والله لا أغضض. قال الأعرابى: المرء يحب القوم ولما يلحق م؟ قال النبي صلى الله عليه
وسلم: " المرء مع من أحب يوم القيامة" فما زال يحدثنا حتى ذكر بابًا من المغرب مسيرة عرضه أو
يسير الراكب في عرضه أربعين أو سبعين عامًا. قال سقيان أحد الرواة قبل الشام خلقه الله تعالى
يوم خلق السشماوات والأرض مفتوحًا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه" ((رواه الترمذي
وغيره وقال: حديث حسن صحيح)).
19. Dari Zir bin Hubaisy, katanya: "Saya mendatangi Shafwan bin 'Assal r.a. perlu
menanyakan soal mengusap dua buah sepatu khuf (but). Shafwan berkata: "Apakah yang
menyebabkan engkau datang ini, hai Zir?" Saya menjawab: "Kerana ingin mencari ilmu
pengetahuan." Ia berkata lagi: "Sesungguhnya para malaikat itu sama meletakkan sayapsayapnya
- yakni berhenti terbang dan ingin pula mendengarkan ilmu atau kerana tunduk
menghormat - kepada Orang yang menuntut ilmu, kerana ridha dengan apa yang dicarinya."
Saya berkata: "Sebenarnya saya sudah tergerak dalam hatiku akan mengusap di atas
dua buah sepatu khuf itu sehabis buang air besar atau kecil. Engkau adalah termasuk salah
seorang sahabat Nabi s.a.w., maka dari itu saya datang ini untuk menanyakannya kepadamu.
Apakah engkau pernah mendengar beliau s.a.w. menyebutkan persoalan mengusap sepatu
khuf itu daripadanya?" Shafwan menjawab: "Ia pernah. Rasulullah s.a.w. menyuruh kita
semua, jikalau kita sedang dalam bepergian,supaya kita jangan melepaskan sepatu khuf kita
selama tiga hari dengan malamnya sekali, kecuali jikalau kita terkena janabah, tetapi kalau
hanya kerana membuang air besar atau kecil atau kerana sehabis tidur, bolehlah tidak usah
dilepaskan."
Saya berkata lagi: "Apakah engkau pernah mendengar beliau s.a.w. menyebutkan
persoalan cinta?" Dia menjawab: "Ya pernah. Pada suatu ketika kita bersama dengan
Rasulullah s.a.w. dalam bepergian. Di kala kita berada di sisinya itu, tiba-tiba ada seorang
a'rab (orang Arab dari pegunungan) memanggil beliau itu dengan suara yang keras sekali,
katanya: "Hai Muhammad." Rasulullah s.a.w. menjawabnya dengan suara yang sekeras
suaranya itu pula: "Mari kemari". Saya berkata pada orang a'rab tadi: "Celaka engkau ini,
perlahankanlah suaramu, sebab engkau ini benar-benar ada di sisi Nabi s.a.w.,sedangkan aku
dilarang semacam ini - yakni bersuara keras-keras di hadapannya-. "Orang a'rab itu berkata:
"Demi Allah, saya tidak akan memperlahankan suaraku." Kemudian ia berkata kepada Nabi
s.a.w.: "Ada orang mencintai sesuatu golongan, tetapi ia tidak dapat menyamai mereka -
dalam hal amal perbuatannya serta cara mencari kesempurnaan kehidupan dunia dan
akhiratnya. Nabi s.a.w. menjawab: "Seseorang itu dapat menyertai orang yang dicintai
olehnya besok pada hari kiamat." Tidak henti-hentinya beliau memberitahukan apa saja
kepada kita, sehingga akhirnya menyebutkan bahwa di arah barat itu ada sebuah pintu yang
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
25
perjalanan luasnya yakni sekiranya seseorang yang berkendaraan berjalan hendak
menempuh jarak luasnya itu, maka jarak antara dua ujung pintu tadi adalah sejauh empat
puluh atau tujuh puluh tahun."
Salah seorang yang meriwayatkan Hadis ini yaitu Sufyan mengatakan: "Di arah Syam
pintu itu dijadikan oleh Allah Ta'ala sejak hari Dia menciptakan semua langit dan bumi,
senantiasa terbuka untuk taubat, tidak pernah ditutup sehingga terbitlah matahari dari
sebelah barat yakni dari dalam pintu tadi."
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan lain-lainnya dan Imam Termidzi mengatakan
bahwa Hadis ini adalah hasan shahih.
20- وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه
وسلم قال: " كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسًا، فسأل عن أعلم أهل الأرض،
فدل على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل تسعه وتسعين نفسًا، فهل له من توبة؟ فقال: لا، فقتله
فكمل به مائًة، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل مائة نفس فهل
له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن ا أناسًا
يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإا أرض سوءٍ، فانطلق حتى إذا نصف
الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء
تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى، وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط، فأتاهم ملك في
صورة آدمي فجعلوه بينهم- أي حكمًا- فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو
له، فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة" ((متفق عليه)).
وفي رواية في الصحيح: فكان إلى القرية الصالحة بشبر، فجعل من أهلها وفي رواية في
الصحيح: فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي، وإلى هذه أن تقربي، وقال: قيسوا ما بينهما،
فوجدوه إلى هذه أقرب بشبرٍ فغفر له وفي رواية: فنأى بصدره نحوها
20. Dari Abu Said, yaitu Sa'ad bin Sinan al-Khudri r.a. bahwasanya Nabiullah s.a.w.
bersabda:
"Ada seorang lelaki dari golongan ummat yang sebelummu telah membunuh
sembilanpuluh sembilan manusia, kemudian ia menanyakan tentang orang yang teralim dari
penduduk bumi, ialu ia ditunjukkan pada seorang pendeta. lapun mendatanginya dan
selanjutnya berkata bahwa sesungguhnya ia telah membunuh sembilanpuluh sembilan
manusia, apakah masih diterima untuk bertaubat. Pendeta itu menjawab: "Tidak dapat."
Kemudian pendeta itu dibunuhnya sekali dan dengan demikian ia telah menyempurnakan
jumlah seratus dengan ditambah seorang lagi itu. Lalu ia bertanya lagi tentang orang
yang teralim dari penduduk bumi, kemudian ditunjukkan pada seorang yang alim,
selanjutnya ia mengatakan bahwa sesungguhnya ia telah membunuh seratus manusia,
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
26
apakah masi'h diterima taubatnya. Orang alim itu menjawab: "Ya, masih dapat. Siapa yang
dapat menghalang-halangi antara dirinya dengan taubat itu. Pergilah engkau ke tanah
begini-begini, sebab di situ ada beberapa kelompok manusia yang sama menyembah Allah
Ta'ala, maka menyembahlah engkau kepada Allah itu bersama-sama dengan mereka dan
janganlah engkau kembali ke tanahmu sendiri, sebab tanahmu adalah negeri yang buruk."
Orang itu terus pergi sehingga di waktu ia telah sampai separuh perjalanan, tiba-tiba ia
didatangi oleh kematian.
Kemudian bertengkarlah untuk mempersoalkan diri orang tadi malaikat kerahmatan
dan malaikat siksaan - yakni yang bertugas memberikan kerahmatan dan bertugas
memberikan siksa, malaikat kerahmatan berkata: "Orang ini telah datang untuk bertaubat
sambil menghadapkan hatinya kepada Allah Ta'ala." Malaikat siksaan berkata: "Bahwasanya
orang ini samasekali belum pernah melakukan kebaikan sedikitpun."
Selanjutnya ada seorang malaikat yang mendatangi mereka dalam bentuk seorang
manusia, lalu ia dijadikan sebagai pemisah antara malaikat-malaikat yang berselisih tadi,
yakni dijadikan hakim pemutusnya - untuk menetapkan mana yang benar. Ia berkata:
"Ukurlah olehmu semua antara dua tempat di bumi itu, ke mana ia lebih dekat letaknya,
maka orang ini adalah untuknya - maksudnya jikalau lebih dekat ke arah bumi yang dituju
untuk melaksanakan taubatnya, maka ia adalah milik malaikat kerahmatan dan jikalau lebih
dekat dengan bumi asalnya maka ia adalah milik malaikat siksaan." Malaikat-malaikat itu
mengukur, kemudian didapatinya bahwa orang tersebut adalah lebih dekat kepada bumi
yang dikehendaki -yakni yang dituju untuk melaksanakan taubatnya. Oleh sebab itu maka ia
dijemputlah oleh malaikat kerahmatan." (Muttafaq 'alaih)
Dalam sebuah riwayat yang shahih disebutkan demikian: "Orang tersebut lebih dekat
sejauh sejengkal saja pada pedesaan yang baik itu - yakni yang hendak didatangi, maka
dijadikanlah ia termasuk golongan penduduknya."
Dalam riwayat lain yang shahih pula disebutkan: Allah Ta'ala lalu mewahyukan
kepada tanah yang ini - tempat asalnya - supaya engkau menjauh dan kepada tanah yang ini
- tempat yang hendak dituju - supaya engkau mendekat - maksudnya supaya tanah asalnya
itu memanjang sehingga kalau diukur akan menjadi jauh, sedang tanah yang dituju itu
menyusut sehingga kalau diukur menjadi dekat jaraknya. Kemudian firmanNya: "Ukurlah
antara keduanya." Malaikat-malaikat itu mendapatkannya bahwa kepada yang ini -yang
dituju - adalah lebih dekat sejauh sejengkal saja jaraknva. Maka orang itupun diampunilah
dosa-dosanya."
Dalam riwayat lain lagi disebutkan: "Orang tersebut bergerak - amat susah payah
kerana hendak mati - dengan dadanya ke arah tempat yang dituju itu."
Keterangan:
Uraian Hadis ini menjelaskan perihal lebih utamanya berilmu pengetahuan dalam
selok-belok agama, apabila dibandingkan dengan terus beribadat tanpa mengetahui
bagaimana yang semestinya dilakukan. Juga menjelaskan perihal keutamaan 'uzlah atau
mengasingkan diri di saat keadaan zaman sudah boleh dikatakan rusak binasa dan
kemaksiatan serta kemungkaran merajalela di mana-mana.
21- وعن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي قال:
سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
27
وسلم في غزوة تبوك. قال كعب: لم اتخلف عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم ، في غزوة
غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر، ولم يعاتب أحد تخلف عنه، إنما
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم
وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين
تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي ا مشهد بدرٍ، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها.
وكان من خبري حين تخلف عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في غزوة تبوك أني لم أكن قط
أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى
جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها
حتى كانت تلك الغزوة، فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرًا
بعيدًا ومفازًا، واستقبل عددًا كثيرًا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم
بوجههم الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ "يريد بذلك
الديوان" قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به مالم يترل فيه وحي
من الله، وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال فأنا إليها
أصعر فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معه،
فأرجع ولم أقض شيئًا، وأقول في نفسي: أنا قادر على ذلك إذا أردت، فلم يزل يتمادى بي حتى
استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديًا والمسلمون معه، ولم أقض من
جهازي شيئًا، ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئًا، فلم يزل يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط
الغرو، فهممت أن أرتحل فأدركهم، فياليتني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي، فطفقت إذا خرجت في
الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني أرى لي أسوة، إلا رج ً لا مغموصًا
عليه في النفاق، أو رج ً لا ممن عذر الله تعالى من أسوة، إلا رج ً لا مغموصًا عليه في النفاق، أو
رج ً لا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك،
فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه
بئس ما قلت! والله يارسول الله ما علمنا عليه إلا خيرًا ، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم
فبينا هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
28
أبا خيثمة، فإذا أبو خيثمة الأنصاري وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون، قال
كعب: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قاف ً لا من تبوك حضرني بثي،
فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بم أخرج من سخطه غدًا وأستعين على ذلك بكل ذي رأى من
أهلي، فلما قيل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادمًا زاح عني الباطل حتى عرفت
أني لم أنج منه بشيء أبدًا، فأجمعت صدقه، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادمًا، وكان
إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس، فلما فعل فعل ذلك جاءه
المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا بضعا وثمانين رج ً لا فقبل منهم علانيتهم وبايعهم
واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى حتى جئت. فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال:
تعال، فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك! قال
قلت: يارسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه
بعذر، لقد أعطيت جد ً لا، ولكنني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضي به
ليوشكن الله يسخطك علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقبى الله عز
وجل، والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال:
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك" وسار
رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في أن
لا يكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون فقد كان كافيك
ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن
أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي، ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من
أحد؟ قالوا: نعم لقيه معك رجلان قالا مثل ما قلت، وقيل لهما مثل ما قيل لك، قال قلت: من
هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمري، وهلال بن أمية الواقفي؟ قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد
شهدا بدرًا فيهما أسوة. قال: فمضيت حين ذكروهما لي. وى رسول صلى الله عليه وسلم عن
كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، قال: فاجتنبنا الناس- أو قال: تغيروا لنا -حتى تنكرت
لي في نفس الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف، فلبثنا على ذلك خمسين ليلة. فأما صاحباي
فاستكانا وقعدا في بيوما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
29
الصلاة مع المسلمين، وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم
فأسلم عليه، وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي : هل حرك شفتيه برد السلام أم ؟ ثم
أصلي قريبًا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني،
حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن
عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، فقلت له: يا أبا قتادة أنشدك بالله
هل تعلمني ُأحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ؟ فسكت، فعدت فناشدته فسكت، فعدت
فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي، وتوليت حتى تسورت الجدار، فبينما أنا أمشى
في سوق المدينة إذا نبطى من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام ببيعه بالمدينة يقول: من يدل على
كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءنى فدفع إلي كتاب من ملك غسان، وكنت
كاتبًا. فقرأته فإذا فيه: أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا
مضيعة، فالحق بنا نواسك، فقلت حين قرأا، وهذه أيضًا من البلاء فتيممت ا التنور فسجرا،
حتى إذا مضت أربعون من الخمسين واستلبث الوحى إذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم
يأتينى، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت: أطلقها، أم ماذا
أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها فلا تقربنها، وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. فقلت لامرأتي: ألحقي
بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر، فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى
الله عليه وسلم فقالت له : يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره
أن أخدمه؟ قال : لا، ولكن لا يقربنك. فقالت: إنه والله ما به من حركة إلى شيء، ووالله ما زال
يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى
الله عليه وسلم في امرأتك، فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه؟ فقلت: لا أستأذن فيها رسول
الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا استأذنته فيها
وأنا رجل شاب! فلبثت بذلك عشر ليالٍ، فكمل لنا خمسون ليلة من حين ى عن كلامنا. ثم
صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبينما أنا جالس على الحال التى
ذكر الله تعالى منا، قد ضافت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ
أوفى على سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر فخررت ساجدًا، وعرفت أنه قد جاء
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
30
فرج. فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر
فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرسًا وسعى ساع من
أسلم قبلي وأوفى على الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذى سمعت صوته
يبشرني نزعت له ثوبي فكسوما إياه ببشراه، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين
فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقانى الناس فوجًا فوجًا يهنئوني بالتوبة
ويقولون لي: لتهنك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم
جالس حوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما
قام رجل من المهاجرين غيره، فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وهو يبرق وجهه من السرور : أبشر بخير يوم مر عليك مذ
ولدتك أمك، فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال : لا ، بل من عند الله عز
وجل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر،
وكنا نعرف ذلك منه، فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي
صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمسك عليك بعض مالك فهو
خير لك، فقلت: إني أمسك سهمي الذى بخيبر. وقلت: يا رسول الله إن الله تعالى إنما أنجاني
بالصدق، وإن من توبتي أن لا أحد َ ث إلا صدقًا ما بقيت ، فو الله ما علمت أحدًا من المسلمين
أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله
تعالى ، والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني
لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي، قال: فأنزل الله تعالى: {لقد تاب الله على النبي والمهاجرين
والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة) حتى بلغ: {إنه م رؤوف رحيم . وعلى الثلاثة الذين
خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت} حتى بلغ : }اتقوا الله وكونوا مع الصادقين{
((التوبة 119 ،117 )) قال كعب : والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام
أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون كذبته، فأهلك كما هلك
الذين كذبوا، إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال الله تعالى :
{سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إم رجس ومأواهم جهنم
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
31
جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم
. (( الفاسقين} ((التوبة: 95،96
قال كعب : كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
حين حلفوا له ، فبايعهم واستغفر لهم، وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله
تعالى فيه بذلك، قال الله تعالى : }وعلى الثلاثة الذين خلفوا{ وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا
عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. متفق عليه.
وفى رواية "أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج
يوم الخميس"
وفى رواية: "وكان لا يقدم من سفر إلا ارًا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين
ثم جلس فيه" .
21. Dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik dan ia - yakni Abdullah -adalah pembimbing
Ka'ab r.a. dari golongan anak-anaknya ketika Ka'ab - yakni ayahnya itu - sudah buta matanya,
katanya: "Saya mendengar Ka'ab bin Malik r.a. menceriterakan perihal peristiwanya sendiri
ketika membelakang - artinya tidak mengikuti - Rasulullah s.a.w. dalam peperangan Tabuk."
Ka'ab berkata: "Saya tidak pernah membelakang - tidak mengikuti - Rasulullah s.a.w.
dalam suatu peperanganpun kecuali dalam peperangan Tabuk. Hanya saja saya juga pernah
tidak mengikuti dalam peperangan Badar, tetapi beliau s.a.w. tidak mengolok-olokkan
seseorangpun yang tidak mengikutinya itu - yakni Badar. Hanyasanya Rasulullah s.a.w.
keluar bersama kaum Muslimin menghendaki kafilahnya kaum Quraisy, sehingga Allah
Ta'ala mengumpulkan antara mereka itu dengan musuhnya dalam waktu yang tidak
tertentukan. Saya juga ikut menyaksikan bersama Rasulullah s.a.w. di malam 'aqabah di
waktu kita berjanji saling memperkokohkan Islam dan saya tidak senang andaikata tidak
mengikuti malam 'aqabah itu sekalipun umpamanya saya ikut menyaksikan peperangan
Badar dan sekalipun pula bahwa peperangan Badar itu lebih termasyhur sebutannya di
kalangan para manusia daripada malam 'aqabah tadi. Perihal keadaanku ketika saya tidak
mengikuti Rasulullah s.a.w. dalam peperangan Tabuk ialah bahwa saya sama-sekali tidak
lebih kuat dan tidak pula lebih ringan dalam perasaanku sewaktu saya tidak mengikuti
peperangan tersebut. Demi Allah saya belum pernah mengumpulkan dua buah kendaraan
sebelum adanya peperangan Tabuk itu, sedang untuk peperangan ini saya dapat
mengumpulkan keduanya. Tidak pula Rasulullah s.a.w. itu menghendaki suatu peperangan,
melainkan tentu beliau berniat pula dengan peperangan yang berikutnya sehingga sampai
terjadinya peperangan Tabuk. Rasulullah s.a.w. berangkat dalam peperangan Tabuk itu
dalam keadaan panas yang sangat dan menghadapi suatu perjalanan yang jauh lagi harus
menempuh daerah yang sukar memperoleh air dan tentulah pula akan menghadapi musuh
yang jumlahnya amat besar sekali. Beliau s.a.w. kemudian menguraikan maksudnya itu
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
32
kepada seluruh kaum Muslimin dan menjelaskan persoalan mereka, supaya mereka dapat
bersiap untuk menyediakan perbekalan peperangan mereka. Beliau s.a.w. memberitahukan
pada mereka dengan tujuan yang dikehendaki. Kaum Muslimin yang menyertai Rasulullah
s.a.w. itu banyak sekali, tetapi mereka itu tidak terdaftarkan dalam sebuah buku yang
terpelihara." Yang dimaksud oleh Ka'ab ialah adanya buku catatan yang berisi daftar mereka
itu.
Ka'ab berkata: "Maka sedikit sekali orang yang ingin untuk tidak menyertai
peperangan tadi, melainkan ia juga menyangka bahwa dirinya akan tersamarkan,selama
tidak ada wahyu yang turun dari Allah Ta'ala - maksudnya kerana banyaknya orang yang
mengikuti, maka orang yang berniat tidak mengikuti tentu tidak akan diketahui oleh
siapapun sebab catatannyapun tidak ada.
Rasulullah s.a.w. berangkat dalam peperangan Tabuk itu di kala buah-buahan sedang
enak-enaknya dan naungan-naungan di bawahnya sedang nyaman-nyamannya. Saya amat
senang sekali pada buah-buahan serta naungan itu. Rasulullah s.a.w. bersiap-siap dan
sekalian kaum Muslimin juga demikian. Saya mulai pergi untuk ikut bersiap-siap pula
dengan beliau, tetapi saya lalu mundur lagi dan tidak ada sesuatu urusanpun yang saya
selesaikan, hanya dalam hati saya berkata bahwa saya dapat sewaktu-waktu berangkat
jikalau saya menginginkan. Hal yang sedemikian itu selalu saja mengulur-ulurkan waktu
persiapanku, sehingga orang-orang giat sekali untuk mengadakan perbekalan mereka,
sedangkan saya sendiri belum ada persiapan sedikitpun. Kemudian saya pergi lagi lalu
kembali pula dan tidak pula ada sesuatu urusan yang dapat saya selesaikan. Keadaan
sedemikian ini terus-menerus menyebabkan saya mengulur-ulurkan waktu keberangkatanku,
sehingga orang-orang banyak telah bergegas-gegas dan majulah mereka yang hendak
mengikuti peperangan itu. Saya bermaksud akan berangkat kemudian dan selanjutnya tentu
dapat menyusul mereka yang berangkat Tebih dulu. Alangkah baiknya sekiranya maksud itu
saya laksanakan, tetapi kiranya yang sedemikian tadi tidak ditakdirkan untuk dapat saya
kerjakan. Dengan begitu maka setiap saya keluar bertemu dengan orang-orang banyak
setelah berangkatnya Rasulullah s.a.w. itu, keadaan sekelilingku itu selalu menyedihkan
hatiku, kerana saya mengetahui bahwa diriku itu hanyalah sebagai suatu tuntunan yang
dapat dituduh melakukan kemunafikan atau hanya sebagai seseorang yang dianggap
beruzur oleh Allah Ta'ala kerana termasuk golongan kaum yang lemah - tidak kuasa
mengikuti peperangan.
Rasulullah s.a.w. kiranya tidak mengingat akan diriku sehingga beliau datang di
Tabuk, maka sewaktu beliau duduk di kalangan kaumnya di Tabuk, tiba-tiba bertanya: "Apa
yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik?" Seorang dari golongan Bani Salimah menjawab: "Ya
Rasulullah, ia ditahan oleh pakaian indahnya dan oleh keadaan sekelilingnya yang permai
pandangannya." Kemudian Mu'az bin Jabal r.a. berkata: "Buruk sekali yang kau katakan itu.
Demi Allah ya Rasulullah, kita tidak pernah melihat keadaan Ka'ab itu kecuali yang baik-baik
saja." Rasulullah s.a.w. berdiam diri. Ketika beliau s.a.w. dalam keadaan seperti itu lalu
melihat ada seorang yang mengenakan pakaian serba putih yang digerak-gerakkan oleh
fatamorgana - sesuatu yang tampak semacam air dalam keadaan yang panas terik di padang
pasir - Rasulullah s.a.w. bersabda: "Engkaukah Abu Khaitsamah?"Memang orang ituadalah
Abu Khaitsamah al-Anshari dan ia adalah yang pernah bersedekah dengan sesha' kurma
ketika dicaci oleh kaum munafikin.
Ka'ab berkata selanjutnya: "Setelah ada berita yang sampai di telingaku bahwa
Rasulullah s.a.w. telah menuju kembali dengan kafilahnya dari Tabuk, maka datanglah
kesedihanku lalu saya mulai mengingat-ingat bagaimana sekiranya saya berdusta - untuk
mengada-adakan alasan tidak mengikuti peperangan. Saya berkata pada diriku, bagaimana
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
33
caranya supaya dapat terkeluar - terhindar dari kemurkaannya besok sekiranya beliau telah
tiba. Sayapun meminta bantuan untuk menemukan jalan keluar dari kesulitan ini dengan
setiap orang yang banyak mempunyai pendapat dari golongan keluargaku. Setelah
diberitahukan bahwa Rasulullah s.a.w. telah tiba maka lenyaplah kebathilan dari jiwaku -
yakni keinginan akan berdusta itu - sehingga saya mengetahui bahwa saya tidak dapat
menyelamatkan diriku dari kemurkaannya itu dengan sesuatu apapun untuk selamalamanya.
Oleh sebab itu saya menyatukan pendapat hendak mengatakan secara sebenarnya
belaka.
Rasulullah s.a.w. itu apabila datang dari perjalanan, tentu memulai dengan memasuki
masjid, kemudian bersembahyang dua rakaat, kemudian duduk di hadapan orang banyak.
Setelah beliau melakukan yang sedemikian itu, maka datanglah padanya orang-orang yang
membelakang - tidak mengikuti peperangan - untuk mengemukakan alasan mereka dan
mereka pun bersumpah dalam mengemukakan alasan-alasannya itu. Jumlah yang tidak
mengikuti itu ada delapan puluh lebih - tiga sampai sembilan. Beliau s.a.w. menerima alasanalasan
yang mereka kemukakan secara terus terang itu, juga membai'at - meminta janji setia -
mereka serta memohonkan pengampunan untuk mereka pula, sedang apa yang tersimpan
dalam hati mereka bulat-bulat diserahkan kepada Allah Ta'ala. Demikianlah sehingga
sayapun datanglah menghadap beliau s.a.w. itu. Setelah saya mengucapkan salam padanya,
beliau tersenyum bagaikan senyumnya orang yang murka, kemudian bersabda: "Kemarilah!"
Saya mendatanginya sambil berjalan sehingga saya duduk di hadapannya, kemudian beliau
s.a.w. bertanya padaku: "Apakah yang menyebabkan engkau tertinggal bukankah engkau
telah membeli unta untuk kendaraanmu?"
Ka'ab berkata: "Saya lalu menjawab: Ya Rasulullah, sesungguhnya saya, demi Allah,
andaikata saya duduk di sisi selain Tuan dari golongan ahli dunia, niscayalah saya
berpendapat bahwa saya akan dapat keluar dari kemurkaannya dengan mengemukakan
suatu alasan. Sebenarnya saya telah dikaruniai kepandaian dalam bercakap-cakap. Tetapi
saya ini, demi Allah, pasti dapat mengerti bahwa andai kata saya memberitahukan kepada
Tuan dengan suatu ceritera bohong pada hari ini yang Tuan akan merasa rela dengan
ucapanku itu, namun sesungguhnya Allah hampir-hampir akan memurkai Tuan kerana
perbuatanku itu. Sebaliknya jikalau saya memberitahukan kepada Tuan dengan ceritera yang
sebenarnya yang dengan demikian itu Tuan akan murka atas diriku dalam hal ini,
sesungguhnya saya hanyalah menginginkan keakhiran yang baik dari Allah 'Azzawajalla.
Demi Allah, saya tidak beruzur sedikitpun - sehingga tidak mengikuti peperangan itu. Demi
Allah, sama sekali saya belum merasakan bahwa saya lebih kuat dan lebih ringan untuk
mengikutinya itu, yakni di waktu saya membelakang daripada Tuan -sehingga jadi tidak ikut
berangkat."
Ka'ab berkata: "Rasulullah s.a.w. lalu bersabda: Tentang orang ini, maka
pembicaraannya memang benar - tidak berdusta. Oleh sebab itu bolehlah engkau berdiri
sehingga Allah akan memberikan keputusannya tentang dirimu."
Ada beberapa orang dari golongan Bani Salimah yang berjalan mengikuti jejakku,
mereka berkata: "Demi Allah, kita tidak menganggap bahwa engkau telah pernah bersalah
dengan melakukan sesuatu dosapun sebelum saat ini. Engkau agaknya tidak kuasa, mengapa
engkau tidak mengemukakan keuzuranmu saja kepada Rasulullah s.a.w. sebagaimana
keuzuran yang dikemukakan oleh orang-orang yang tertinggal yang lain-lain. Sebenarnya
bukankah telah mencukupi untuk menghilangkan dosamu itu jikalau Rasulullah s.a.w. suka
memohonkan mengampunan kepada Allah untukmu.
Ka'ab berkata: "Demi Allah, tidak henti-hentinya orang-orang itu mengolok-olokkan
diriku - kerana menggunakan cara yang dilakukan sebagaimana di atas yang telah terjadi itu
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
34
- sehingga saya sekali hendak kembali saja kepada Rasulullah s.a.w. – untuk mengikuti cara
orang-orang Bani Salimah itu, agar saya mendustakan diriku sendiri. Kemudian saya berkata
kepada orang-orang itu: "Apakah ada orang lain yang menemui peristiwa sebagaimana hal
yang saya temui itu?" Orang-orang itu menjawab: "Ya, ada dua orang yang menemui
keadaan seperti itu. Keduanya berkata sebagaimana yang engkau katakan lalu terhadap
keduanya itupun diucapkan - oleh Rasulullah s.a.w. - sebagaimana kata-kata yang diucapkan
padamu."
Ka'ab berkata: "Siapakah kedua orang itu?" Orang-orang menjawab: "Mereka itu ialah
Murarah bin Rabi'ah al-'Amiri dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi."
Ka'ab berkata: "Orang-orang itu menyebut-nyebutkan di mukaku bahwa kedua orang
itu adalah orang-orang shahih dan juga benar-benar ikut menyaksikan peperangan Badar
dan keduanya dapat dijadikan sebagai contoh - dalam keberanian dan lain-lain."
Ka'ab berkata: "Saya pun lalu terus pergi di kala mereka telah selesai menyebutnyebutkan
tentang kedua orang tersebut di atas di mukaku.
Rasulullah s.a.w. melarang kita - kaum Muslimin - untuk bercakap-cakap dengan
ketiga orang di antara orang-orang yang sama membelakang - tidak mengikuti perjalanan -
beliau itu."
Ka'ab berkata: "Orang-orang sama menjauhi kita," dalam riwayat lain ia berkata:
"Orang-orang sama berubah sikap terhadap kita bertiga, sehingga dalam jiwaku seolah-olah
bumi ini tidak mengenal lagi akan diriku, maka seolah-olah bumi ini adalah bukan bumi
yang saya kenal sebelumnya. Kita bertiga berhal demikian itu selama lima puluh malam -
dengan harinya. Adapun dua kawan saya, maka keduanya itu menetap saja dan selalu
duduk-duduk di rumahnya sambil menangis. Tentang saya sendiri, maka saya adalah yang
termuda di kalangan kita bertiga dan lebih tahan - mendapat-kan ujian. Oleh sebab itu
sayapun keluar serta menyaksikan shalat jamaah bersama kaum Muslimin lain-lain dan juga
suka berkeliling di pasar-pasar, tetapi tidak seorangpun yang mengajak bicara padaku. Saya
pernah mendatangi Rasulullah s.a.w. dan mengucapkan salam padanya dan beliau ada di
majlisnya sehabis shalat, kemudian saya berkata dalam hatiku, apakah beliau menggerakkan
kedua bibirnya untuk menjawab salamku itu ataukah tidak. Selanjutnya saya bersembahyang
dekat sekali pada tempatnya itu dan saya mengamat-amatinya dengan pandanganku. Jikalau
saya mulai mengerjakan shalat, beliau melihat padaku, tetapi jikalau saya menoleh padanya,
beliaupun lalu memalingkan mukanya dari pandanganku.
Demikian halnya, sehingga setelah terasa amat lama sekali penyeteruan kaum
Muslimin itu terhadap diriku, lalu saya berjalan sehingga saya menaiki dinding muka dari
rumah Abu Qatadah. Ia adalah anak pamanku - jadi sepupunya - dan ia adalah orang yang
tercinta bagiku di antara semua orang. Saya memberikan salam padanya, tetapi demi Allah,
ia tidak menjawab salamku itu. Kemudian saya berkata kepadanya: "Hai Abu Qatadah, saya
hendak bertanya padamu kerana Allah, apakah engkau mengetahui bahwa saya ini
mencintai Allah dan RasulNya s.a.w.?" Ia diam saja, lalu saya ulangi lagi dan bertanya sekali
iagi padanya, iapun masih diam saja. Akhirnya saya ulangi lagi dan saya menanyakannya
sekali lagi, lalu ia berkata: "Allah dan RasulNya yang lebih mengetahui tentang itu." Oleh
sebab jawabnya ini, maka mengalirlah air mataku dan saya meninggalkannya sehingga saya
menaiki dinding rumah tadi.
Di kala saya berjalan di pasar kota, tiba-tiba ada seorang petani dari golongan petani
negeri Syam (Palestina), yaitu dari golongan orang-orang yang datang dengan membawa
makanan yang hendak dijualnya di Madinah, lalu orang itu berkata: "Siapakah yang suka
menunjukkan, manakah yang bernama Ka'ab bin Malik." Orang-orang lain sama
menunjukkannya kearahku, sehingga orang itupun mendatangi tempatku, kemudian
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
35
menyerahkan sepucuk surat dari raja Ghassan - yang beragama Kristen. Saya memang orang
yang dapat menulis, maka surat itupun saya baca, tiba-tiba isinya adalah sebagai berikut:
"Amma ba'd. Sebenarnya telah sampai berita pada kami bahwa sahabatmu - yakni
Muhammad s.a.w. - telah menyeterumu. Allah tidaklah menjadikan engkau untuk menjadi
orang hina di dunia ataupun orang yang dihilangkan hak-haknya. Maka dari itu susullah
kami - maksudnya datanglah di tempat kami - maka kami akan menggembirakan hatimu."
Kemudian saya berkata setelah selesai membacanya itu: "Ah, inipun juga termasuk
bencana pula," lalu saya menuju ke dapur dengan membawa surat tadi kemudian saya
membakarnya. Selanjutnya setelah lepas waktu selama empatpuluh hari dari jumlah
limapuluh hari, sedang waktu agak terlambat datangnya tiba-tiba datanglah di tempatku
seorang utusan dari Rasulullah s.a.w., terus berkata: "Sesungguhnya Rasulullah s.a.w.
memerintahkan padamu supaya engkau menyendirikan isterimu." Saya bertanya: "Apakah
saya harus menceraikannya ataukah apa yang harus saya lakukan?" Ia berkata: "Tidak usah
menceraikan, tetapi menyendirilah daripadanya, jadi jangan sekali-kali engkau
mendekatinya." Rasulullah s.a.w. juga mengirimkan utusan kepada kedua sahabat saya -
yang senasib di atas - sebagaimana yang dikirimkannya padaku. Oleh sebab itu lalu saya
berkata pada isteriku: "Susullah dulu keluargamu - maksudnya pergilah ke tempat kedua
orang tuamu. Beradalah di sisi mereka sehingga Allah akan menentukan bagaimana
kelanjutan peristiwa ini."
Isteri Hilal bin Umayyah mendatangi Rasulullah s.a.w., lalu berkata pada beliau: "Ya
Rasulullah, sesungguhnya Hilal bin Umayyah itu seorang yang amat tua dan hanya sebatang
kara, tidak mempunyai pelayan juga. Apakah Tuan juga tidak senang andaikata saya tetap
melayaninya?" Beliau s.a.w. menjawab: "Tidak, tetapi jangan sekali-kali ia mendekatimu -
jangan berkumpul seketiduran denganmu." Isterinya berkata lagi: "Sesungguhnya Hilal itu
demi Allah, sudah tidak mempunyai gerak samasekali pada sesuatupun dan demi Allah, ia
senantiasa menangis sejak terjadinya peristiwa itu sampai pada hari ini."
Sebagian keluargaku berkata padaku: "Alangkah baiknya sekiranya engkau meminta
izin kepada Rasulullah s.a.w. dalam persoalan isterimu itu. Rasulullah s.a.w. juga telah
mengizinkan kepada isteri Hilal bin Umayyah untuk tetap melayaninya." Saya berkata: "Saya
tidak akan meminta izin untuk isteriku itu kepada Rasulullah s.a.w., saya pun tidak tahu
bagaimana nanti yang akan diucapkan oleh Rasulullah s.a.w. sekiranya saya meminta izin
pada beliau perihal isteriku itu - yakni supaya boleh tetap melayani diriku? Saya adalah
seorang yang masih muda." Saya tetap berkeadaan sebagaimana di atas itu - tanpa isteri -
selama sepuluh malam dengan harinya sekali maka telah genaplah jumlahnya menjadi lima
puluh hari sejak kaum Muslimin dilarang bercakap-cakap dengan kita.
Selanjutnya saya bersembahyang Subuh pada pagi hari kelima puluh itu di muka
rumah dari salah satu rumah keluarga kami. Kemudian di kala saya sedang duduk dalam
keadaan yang disebutkan oleh Allah Ta'ala perihal diri kita itu - yakni ketika kami bertiga
sedang dikucilkan, jiwaku terasa amat sempit sedang bumi yang luas terasa amat kecil, tibatiba
saya mendengar suara teriakan seseorang yang berada di atas gunung Sala' - sebuah
gunung di Madinah, ia berkata dengan suaranya yang amat keras: "Hai Ka'ab bin Malik,
bergembiralah." Segera setelah mendengar itu, sayapun bersujud - syukur - dan saya
meyakinkan bahwa telah ada kelapangan yang datang untukku. Rasulullah s.a.w. telah
memberitahukan pada orang-orang banyak bahwa taubat kita bertiga telah diterima oleh
Allah 'Azzawajalla, yaitu di waktu beliau bersembahyang Subuh. Maka orang-orangpun
menyampaikan berita gembira itu pada kita dan ada pula pembawa-pembawa kegembiraan
itu yang mendatangi kedua sahabatku - yang senasib. Ada seorang yang dengan cepat-cepat
melarikan kudanya serta bergegas-gegas menuju ke tempatku dari golongan Aslam -
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
36
namanya Hamzah bin Umar al-Aslami. Ia menaiki gunung dan suaranya itu kiranya lebih
cepat terdengar olehku daripada datangnya kuda itu sendiri. Setelah dia datang padaku
yakni orang yang kudengar suaranya tadi, iapun memberikan berita gembira padaku,
kemudian saya melepaskan kedua bajuku dan saya berikan kepadanya untuk dipakai,
sebagai hadiah dari berita gembira yang disampaikannya itu. Demi Allah, saya tidak
mempunyai pakaian selain keduanya tadi pada hari itu. Maka sayapun meminjam dua buah
baju - dari orang lain - dan saya kenakan lalu berangkat menuju ke tempat Rasulullah s.a.w.
Orang-orang sama menyambut kedatanganku itu sekelompok demi sekelompok menyatakan
ikut gembira padaku sebab taubatku yang telah diterima. Mereka berkata:
"Semogagembiralah hatimu kerana Allah telah menerima taubatmu itu." Demikian
akhirnya saya memasuki masjid, di situ Rasulullah s.a.w. sedang duduk dan di sekelilingnya
ada beberapa orang. Thalhah bin Ubaidullah r.a. lalu berdiri cepat-cepat kemudian menjabat
tanganku dan menyatakan ikut gembira atas diriku. Demi Allah tidak ada seorangpun dari
golongan kaum Muhajirin yang berdiri selain Thalhah itu. Oleh sebab itu Ka'ab tidak akan
melupakan peristiwa itu untuk Thalhah.
Ka'ab berkata: "Ketika saya mengucapkan salam kepada Rasulullah s.a.w.
beliau tampak berseri-seri wajahnya kerana gembiranya lalu bersabda: "Bergembiralah
dengan datangnya suatu hari baik yang pernah engkau alami sejak engkau dilahirkan oleh
ibumu. "Saya bertanya: "Apakah itu datangnya dari sisi Tuan sendiri ya Rasulullah, ataukah
dari sisi Allah?" Beliau s.a.w. menjawab: "Tidak dari aku sendiri, tetapi memang dari Allah
'Azzawajalla". Rasulullah s.a.w. itu apabila gembira hatinya, maka wajahnya pun bersinar
indah,seolah-olah wajahnya itu adalah sepenuh bulan, kita semua mengetahui hal itu.
Setelah saya duduk di hadapannya, saya lalu berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya
untuk menyatakan taubatku itu ialah saya hendak melepaskan sebagian hartaku sebagai
sedekah kepada Allah dan RasulNya." Rasulullah s.a.w. bersabda: "Tahanlah untukmu
sendiri sebagian dari harta-hartamu itu, sebab yang sedemikian itu adalah lebih baik." Saya
menjawab: "Sebenarnya saya telah menahan bagianku yang ada di tanah Khaibar."
Selanjutnya saya meneruskan: "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menyelamatkan
diriku dengan jalan berkata benar, maka sebagai tanda taubatku pula ialah bahwa saya tidak
akan berkata kecuali yang sebenarnya saja selama kehidupanku yang masih tertinggal." Demi
Allah, belum pernah saya melihat seseorangpun dari kalangan kaum Muslimin yang diberi
cobaan oleh Allah Ta'ala dengan sebab kebenaran kata-kata yang diucapkan, sejak saya
menyebutkan hal itu kepada Rasulullah s.a.w. yang jadinya lebih baik dari yang telah
dicobakan oleh Allah Ta'ala pada diriku sendiri. Demi Allah, saya tidak bermaksud akan
berdusta sedikitpun sejak saya mengatakan itu kepada Rasulullah s.a.w. sampai pada hariku
ini dan sesungguhnya sayapun mengharapkan agar Allah Ta'ala senantiasa melindungi
diriku dari kedustaan itu dalam kehidupan yang masih tertinggal untukku."
Ka'ab berkata; "Kemudian Allah Ta'ala menurunkan wahyu yang artinya:
"Sesungguhnya Allah telah menerima taubatnya Nabi, kaum Muhajirin dan Anshar yang
mengikutinya - ikut berperang – dalam masa kesulitan - sampai di firmanNya yang berarti 6;
Sesungguhnya Allah itu adalah Maha Penyantun lagi Penyayang kepada mereka.
6 Lengkapnya ayat-ayat 117, 118 dan 119 dari surat at-Taubah itu artinya adalah sebagai berikut:
117. Sesungguhnya Allah tefah menerima taubat Nabi, kaum Muhajirin dan kaum Anshar yang
mengikuti Nabi dalam masa kesulitan. yaitu setelah hati sebagian dari mereka hampir menyimpang, kemudian
Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih Lagi Penyayang kepada mereka.
118. Allah juga menerima taubatnya tiga orang yang ditinggalkan di belakang sehingga bumi yang
luas terbentang ini terasa sempit oleh mereka dan mereka rasakan nafas mereka menjadi sesak. Mereka
mengetahui bahwa tidak ada tempat berlindung dari siksa Allah melainkan kepada Allah. Kemudian Allah
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
37
Juga Allah telah menerima taubat tiga orang yang ditinggalkan di belakang, sehingga terasa
sempitlah bagi mereka bumi yang terbentang luas ini - sampai di firmanNya yang berarti -
Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah engkau semua bersama orang-orang yang benar." (at-
Taubah: 117-119)
Ka'ab berkata: "Demi Allah, belum pernah Allah mengaruniakan kenikmatan padaku
sama sekali setelah saya memperoleh petunjuk dari Allah untuk memeluk Agama Islam ini,
yang kenikmatan itu lebih besar dalam perasaan jiwaku, melebihi perkataan benarku yang
saya sampaikan kepada Rasulullah s.a.w., sebab saya tidak mendustainya, sehingga
andaikata demikian tentulah saya akan rusak sebagaimana kerusakan yang dialami oleh
orang-orang yang berdusta - maksudnya ialah kerusakan agama bagi dirinya, akhlak dan
lain-lain. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman kepada orang-orang yang berdusta
ketika diturunkannya wahyu, yaitu suatu kata-kata terburuk yang pernah diucapkan kepada
seseorang. Allah Ta'ala berfirman yang artinya:
"Mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah, ketika engkau kembali kepada mereka,
supaya engkau dapat membiarkan mereka. Sebab itu berpalinglah dari mereka itu, sesungguhnya
mereka itu kotor dan tempatnya adalah neraka Jahanam, sebagai pembalasan dari apa yang mereka
lakukan.
Mereka bersumpah kepadamu supaya engkau merasa senang kepada mereka, tetapi biarpun
engkau merasa senang kepada mereka, namun Allah tidak senang kepada kaum yang fasik itu." (at-
Taubah: 95-96)
Ka'ab berkata: "Kita semua bertiga ditinggalkan, sehingga tidak termasuk dalam
urusan golongan orang-orang yang diterima oleh Rasulullah s.a.w. perihal alasan-alasan
mereka itu, yaitu ketika mereka juga bersumpah padanya, lalu memberikan janji-janji kepada
mereka supaya setia dan memohonkan pengampunan untuk mereka pula. Rasulullah s.a.w.
telah mengakhirkan urusan kita bertiga itu sehingga Allah memberikan keputusan dalam
peristiwa tersebut." Allah Ta'ala berfirman: "Dan juga kepada tiga orang yang ditinggalkan."
Bukannya yang disebutkan di situ yaitu dengan firmanNya "Tiga orang yang
ditinggalkan dimaksudkan kita membelakang dari peperangan, tetapi Rasulullah s.a.w. yang
meninggalkan kita bertiga tadi dan menunda urusan kita, dengan tujuan untuk memisahkan
dari orang-orang yang bersumpah dan mengemukakan alasan-alasan padanya, kemudian
menyarmpikan masing-masing keuzurannya dan selanjutnya beliau s.a.w., menerima alasanalasan
mereka tersebut." (Muttafaq 'alaih)
Dalam sebuah riwayat disebutkan: "Bahwasanya Rasulullah s.a.w. keluar untuk
berangkat ke peperangan Tabuk pada hari Khamis dan memang beliau s.a.w. suka sekali
kalau keluar pada hari Kamis itu."
Dalam riwayat lain disebutkan pula: "Beliau s.a.w. tidak datang dari sesuatu
perjalanan melainkan di waktu siang di dalam saat dhuhadan jikalau beliau s.a.w. telah
datang, maka lebih dulu masuk ke dalam masjid, kemudian bersembahyang dua rakaat lalu
duduk di dalamnya."
Keterangan:
menerima taubat mereka supaya mereka kembali - ke jalan yang benar -. Sesungguhnya Allah adalah Maha
Penerima taubat lagi Penyayang.
119. Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah kamu semua itu
bersama-sama orang-orang yang benar - kata-kata serta perbuatannya.
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
38
Secara jelasnya makna Khullifuu dalam ayat di atas itu ialah: ditangguhkannya tiga
orang itu perihal dimaafkannya dan ditundanya untuk diterima taubatnya sehingga
limapuluh hari limapuluh malam lamanya.
Jadi Khullifuu bukan bermaksud ditinggalkannya orang tiga di atas oleh Rasulullah
s.a.w. dan sahabat-sahabatnya ketika tidak mengikuti perang Tabuk.
Oleh sebab itu orang lain yang tidak mengikuti perang Tabuk dan berani bersumpah
serta mengemukakan alasan-alasan yang beraneka macamnya, lalu dimaafkan oleh Nabi
s.a.w. dan tidak ikut dikucilkan, tidak dapat dimasukkan dalam golongan "Tiga orang yang
ditinggalkan" tersebut. Jadi diterima atau tidaknya alasan yang mereka kemukakan itu belum
dapat dipastikan kebenarannya, sebab yang Maha Mengetahui hanyalah Allah Ta'ala
sendiri. )elasnya kalau benar alasannya, tentulah dimaafkan oleh Allah, sedang kalau tidak,
tentu saja ada siksanya bagi orang yang berdusta itu, apabila Allah tidak mengampuninya.
Adapun tiga orang di atas sudah pasti dimaafkan dan juga telah diterima taubatnya.
22- وعن أبي نجيد- ضم النون وفتح الجيم - عمران بن الحصين الخزاعى رضي الله عنهما أن
امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى حبلى من الزنى، فقالت: يا رسول الله
أصبت حدًا فأقمه علي، فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت
فأتني، ففعل فأمر ا نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشدت عليها ثياا، ثم أمر ا فرجمت، ثم صلى
الله عليه وآله وسلم عليها. فقال له عمر: تصلى عليها يا رسول الله وقد زنت، قال: لقد تابت
توبة لو قمست بين سبعين من أهل المدينة لوستعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها
لله عز وجل ؟! " رواه مسلم.
22. Dari Abu Nujaid (dengan dhammahnya nun dan fathahnya jim) yaitu lmranbin
Hushain al-Khuza'i radhiallahu 'anhuma bahwasanya ada seorang wanita dari suku Juhainah
mendatangi Rasulullah s.a.w. dan ia sedang dalam keadaan hamil kerana perbuatan zina.
Kemudian ia berkata: "Ya Rasulullah, saya telah melakukan sesuatu perbuatan yang harus
dikenakan had - hukuman - maka tegakkanlah had itu atas diriku." Nabiullah s.a.w. lalu
memanggil wali wanita itu lalu bersabda: "Berbuat baiklah kepada wanita ini dan apabila
telah melahirkan - kandungannya, maka datanglah padaku dengan membawanya." Wali
tersebut melakukan apa yang diperintahkan. Setelah bayinya lahir - lalu beliau s.a.w.
memerintahkan untuk memberi hukuman, wanita itu diikatlah pada pakaiannya, kemudian
dirajamlah. Selanjutnya beliau s.a.w. menyembahyangi jenazahnya.
Umar berkata pada beliau: "Apakah Tuan menyembahyangi jenazahnya, ya Rasulullah,
sedangkan ia telah berzina?" Beliau s.a.w. bersabda: "Ia telah bertaubat benar-benar,
andaikata taubatnya itu dibagikan kepada tujuhpuluh orang dari penduduk Madinah, pasti
masih mencukupi. Adakah pernah engkau menemukan seseorang yang lebih utama dari
orang yang suka mendermakan jiwanya semata-mata kerana mencari keridhaan Allah
'Azzawajalla." (Riwayat Muslim)
Riyadhus Shalihin – Taman Orang-orang Shalih
39
23- وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لو أن لابن آدم
واديًا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب"
((متفق عليه)) .
23. Dari Ibnu Abbas dan Anas bin Malik radhiallahu 'anhum bahwasanya Rasulullah
s.a.w. bersabda:
"Andaikata seorang anak Adam - yakni manusia - itu memiliki selembah emas, ia
tentu menginginkan memiliki dua lembah dan samasekali tidak akan memenuhi mulutnya
kecuali tanah – yaitu setelah mati - dan Allah menerima taubat kepada orang yang
bertaubat." (Muttafaq 'alaih)
24- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يضحك الله سبحانه
وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله
على القاتل فيسلم فيستشهد" ((متفق عليه)) .
24. Dan dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Allah Subhanahu wa Ta'ala tertawa - merasa senang - kepada dua orang yang
seorang membunuh pada lainnya, kemudian keduanya dapat memasuki syurga. Yang
seorang itu berperang fisabilillah kemudian ia dibunuh, selanjutnya Allah menerima taubat
atas orang yang membunuhnya tadi, kemudian ia masuk Islam dan selanjutnya dibunuh
pula sebagai seorang syahid." (Muttafaq 'alaih)